Асоциацията на българите по света

е юридическо лице с нестопанска цел, създадено за да:

Сплотява

Българите по света в името на осъществяването на българския национален идеал за 21-ви век: свободна, независима, демократична и благоденстваща България, член на Eвропейския съюз духовна обединителка на българската нация и опора на българите по света

Спомага

За утвърждаване у всички българи на българско национално самосъзнание

Запознава

Българите по света и техните близки с многовековната българска история и култура

Съдейства

За постигане на по-нататъшното духовно и всестранно развитие на българската нация и на нейния международен авторитет