Комисии към Световния парламент на българите

I. За защита на националната идентичност и националните интереси

Име Длъжност
акад. проф. д-р Младен Григоров Председател
проф. Лука Велчов Председател
чл. н. о. р. полк. Костадин Костадинов Член
чл. н. Стефан Стратиев Член
доц. Пламен Павлов Член
Красимир Даскалов Член
Михаил Михов Член
д-р Петър Велев Член
Неделчо Неделчев Член
Валентин Добрев Член
Донка Матева Член
Коста Влахов Член
Христо Матов Член
Николай Тошев Член
Иван Серт Член
Юрий Граматик Член
Николай Волканов Член
Петър Русев Член
Любчо Кортелов Член
Гоце Чучков Член
Трайче Янев Член
Димитър Иванов Член
Църномаров Член
Александър Рунтев Член
д-р Емил Пейчев Член
допис. чл. Иван Николов Член
Зденка Тодорова Член
д. и. н. Радко Ханджиев Член
Петя Цанева Член
Петър Захаров Член
Исмет Тола Член
Мурвета Исмаили Член
д-р Албена Шукейн Член
Тудор Арангел Член
Петър Ранков Член
Лучия Керчова Член
Никола Миркович Член
Тодор Здравков Член
д-р Александър Койчев Член
Диляна Байрактарова Член
Никола Стоянидис Член
Степан Куртев Член
Мария Чухацка Член
Николай Терзи Член
Раиса Ахалкашвили-Белева Член
Елена Багдасарова Член
Георги Младенов Член
Георги Андонов Член
Петър Жеков Член
Николай Куртев Член


II. По въпросите за българското гражданство на нашите сънародници, за възможностите за тяхната преселване в България и лобиране в полза на Отечеството

Име Длъжност
акад. проф. Петър Константинов Председател
акад. д-р Емил Александров Председател
Николай Габер Секретар
Йорданка Коцева Секретар
Иван Бочуков Член
Игнат Раденков Член
акад. проф. Миладин Апостолов Член
допис. чл. проф. Тодор Карчев Член
допис. чл. проф. Иван Станков Член
Николай Живков Член
Веселин Колев Член
допис. чл. д-р Иван Николов Член
Светослав Диамандиев Член
Пламен Викторов Член
Стайко Навущаров Член
Иван Тодоров Шавов Член
Сава Масларов Член
доц. д-р Маргарита Каменова Член
Красимира Дучева Член
акад. проф. Николина Илиева Член
Петър Петров Член
Перчо Митов Член
Петър Петров Член
Николай Галев Член
доц. Георги Парапанов Член
Милен Шукеров Член
Максим Страхилов Член
Александър Ризов Член
Сава Димитров Член
д-р Владимир Грозданов Член
Райчо Василов Член
Митко Георгиев Член
Стефче Савчев Член
Тодорка Митревска Член
Даниел Карагюле Член
д-р Томислав Петров Член
Димитър Димитров Член
Иван Таков Член
Георги Челебиев Член
Димитър Крушов Член
Александър Кисевски Член
Симеон Караивански Член
Прасковя Райлеску Член
Иван Лефтеров Член
Александър Малев Член
Георги Гергулов Член
Крум Митриков Член
Йоана Радулеску Член
Василка Хаджипапа Член
Анна Танчева Член
Николай Гургуров Член
Мария Тодорова Член
Георги Чилик Член
Георги Барбаров Член
Георги Кара Член
Фьодор Сабий Член
Тоди Сотиревски Член
Фари Ценай Член
Ндричим Ока Член
Михаил Макан Член
Афанасий Стоянов Член
Димитър Боримечков Член


III. За образованието на децата и младежите в диаспората и изграждане на културни институти - читалища, културни домове и информационни центрове

Име Длъжност
акад. проф. д-р Богомила Маневска Председател
доп. чл. доц. д-р Маргарита Каменова Председател
акад. проф. д-р Искрен Коцев Секретар
Николай Бинев Секретар
доц. Петър Серафимов Член
д-р Тодор Пепелджийски Член
Николай Маринов Член
Димитър Дончев Член
Дико Динев Член
Николай Христов Член
Стефан Боев Член
Генадий Мартынов Член
Лучиа Керчиова-Пазан Член
Зденка Тодорова Член
Николас Стоидис Член
Жана Амброжиак Член
София Вардоян Член
Владимир Паскалов Член
Август Прокопиев Член
Тодор Гулев Член
Виталий Атанасов Член
Лили Ганчева Член
Александър Барбов Член
Любен Кандиларов Член
Георги Чорбов Член
Ира Денкова-Папагеоргиу Член
Петър Тухчиев Член
акад. проф. Иван Харалампиев Член
акад. проф. Иван Атанасов Член
Никола караиванов Член
акад. Никола Манев Член
акад. проф. Георги Чапкънов Член
Владимир Стоянав Член
Пламен Шукейн Член
д-р Марко Шукарев Член
Младен Чакъров Член
Пиер Консини Член
Елена Багдасарова Член
Иван Забунов Член
Весна Рачковска Член
Емил Станоев Член
Илия Николаев Член
инж. Зорка Георгиева Член
Иван Кайряк Член
доц. Христо Ганев Сътрудник
Румен Тотев Сътрудник
д-р Живко Ганчев Сътрудник
д-р Никола Златарски Сътрудник
Светла Панева Сътрудник
д-р Ивелина Бояджиева Сътрудник
Ваня Иванова Сътрудник
доц. д-р Анна Томова Сътрудник


IV. За развитие на православната духовност, култура и традиции и изграждане на храмове

Име Длъжност
Н. В. Пр. Варненски и Великопреславски митрополит акад. д-р Кирил Петров Ковачев Председател
иподякон Руси Русев Секретар
акад. проф. Атанас Попов Член
д-р Стефан Корновски Член
Александър Атанасов Член
Анатолий Деордиев Член
Александър Обретенов Член
Иван Бурлаков Член
Олег Чендов Член
Александър Стоянов Член
Александър Чакърък Член
Мариана Андонова Член
Евгени Пашов Член
Наско Атанасов Член
Георги Николчев Член
Димитър Николов Член
Димитър Радев Член
Климент Гигов Член
Димитър Върбанов Член
Петър Петров Член
Иван Делов Член
допис. чл. проф. д-р Лазаров Член
о.р. подп. Цветан Колев Член
Марин Маринов Член
Иван Петкин Член
Димитър Калтакчи Член


V. За провеждане на единна политика на българските медии у нас и в чужбина по въпросите за българската национална кауза

Име Длъжност
Николай Увалиев Председател
Панде Евтимов Председател
Христо Иванов Член
Теодора Костова Член
Ламбрин Сотиров Член
Виолета Маринова Член
Бойко Станкушев Член
Румен Леонидов Член
Веселина Даковска Член
Георги Стаменов Член
Кирил Панчев Член
Сърбиновски Член
Симеон от Скопие Член
Нико Стоянов Член
Светла Петрова Сътрудник
Виолета Тончева Сътрудник
Димитър Щерев Сътрудник
доц. Стефан Дражев Сътрудник
Евелина Панева Сътрудник


VI. За събиране на средства за финансиране дейността на АБС и СПБ

Име Длъжност
акад. проф. д-р Александър Чирков Председател
чл. н. Кольо Парамов Секретар
Лучия Остерлунд Секретар
арх. д-р Албена Тодорова Член
Атанас Костурков Член
Иван Иванов Член
Божидар Томалевски Член
Тодор Борисов Член
Румен Стоянов Член
Хилми Пупулеку Член
Владимир Калоянов Член
Нина Топалова Член
Димитър Боримечков Член
Зехрудин Докле Член
Стефан Намлиев Член
Венцеслав Видински Член
Елена Сиченкова Член
инж. Петър Бегажев Член
Михаил Михов Член
Симеон Бундаков Член
Христо Шиваров Член
Веско Пипев Член
Владимир Стоянов Член


VII. За контакти с Народното събрание, министерствата, държавните институции и обществени организации

Име Длъжност
акад. проф. д-р Григор Велев Председател
акад. проф. д-р Цекомир Воденичаров Председател
д-р Александър Койчев Секретар
Тудор Ангел Секретар
Даниела Петрова Член
акад. проф. д-р Александър Чирков Член
проф. Лука Велчов Член
акад. проф. д-р Александър Чирков Член
акад. проф. Богомила Маневска Член
доп. чл. доц. д-р Маргарита Каменова Член
Н. В. Пр. Варненски и Великопреславски митрополит Кирил Член
Панде Евтимов Член
акад. проф. д-р Младен Григоров Член
акад. проф. Емил Александров Член
Кирил Йорданов Член
чл. н. о. р. Костадин Костадинов Член
о. р. полк. проф. Тодор Рашев Член
Донка Матева Член
чл. н. Стефан Стратиев Член
акад. проф. д-р Иван Харалампиев Член
чл. н. Иван Момчев Член