Офис Варна

Асоциация на българите по света

ул. Джеймс Баучер 38

Варна 9000

България

Мобилен телефон +359 897947940 (0897947940)

Мобилен телефон +359 886507370 (0886507370)

Мобилен телефон +359 897 920 644 (0897920644)

E-mail: assobulg@abv.bg

office@assobulg.com


Офис София

Мобилен телефон +359 888 202 560

Мобилен телефон +359 0887 753370

Мобилен телефон +359 876 311175
бул."Сливница" 146, вх.В, ап.2 София 1303
e-mail: assobul_sofia@abv.bg

Българска академия на науките и изкуствата

бул."Сливница" 146, вх.В, ап.2 София 1303

мобилен телефон +359 876522833

e-mail: basa.bg@abv; bassa.bg@abv.bg

България