НОВИНИ

2016 г.

На 15 и 16 октомври 2016 г. във Варна се проведе Седмата редовна сесия на Световния парламент на българите (СПБ), който е орган на Асоциацията на българите по света (АБС). В нея членуват земляческите дружества на наши сънародници от 48 страни. Парламентът се състои от 250 депутати (125 от България и 125 от диаспората), избрани от регионалните Асоциации на българските общности. Тазгодишната сесията на СПБ откри неговият председател историкът проф. д-р Пламен Павлов, академик при Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ). Участниците бяха приветствани и от акад. Григор Велев, председател на БАНИ и почетен председател на АБС, който в словото си отново постави въпроса за необходимостта държавните ни институции да направят всичко възможно за опростяване на процедурата по признаването на българското гражданство на наши сънародници, живеещи в чужбина. Те също споделиха наблюденията си от дейността на регионалните дружества и направиха предложения за подобряване работата на АБС. В изказванията си нашите сънародници посочиха и административната тромавост и бюрократичните спънки, с които продължават да се сблъскват при опитите им да възстановят или да придобият българско гражданство. Проблеми има и при интеграцията на българите от диаспората, които са с доказани родови корени и които искат да живеят у нас. През втория ден на парламентарната сесия участниците разгледаха предизвикателствата пред нашите училища в чужбина, анализираха както досегашния опит, така и решаването на най-неотложните проблеми, стоящи пред тези огнища на българщината в Западните покрайнини, Македония, Украйна, Молдова, Румъния и САЩ.  

Храмов комплекс в Арциз