НОВИНИ

АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРИТЕ ПО СВЕТA


П О К А Н А

От името на Върховния управителен съвет на Асоциацията на Българите по света Ви уведомяваме: Със свое решение от 28.07.2018 г. Върховният Управителен съвет на Асоциация на българите по света (АБС) свиква Четвърти Велик събор ( Общо събрание ) на АБС на 6 и 7 октомври 2018 г. в гр. Варна. Моля, в срок между 10 и 15 септември 2018 г. да бъдат изпратени заявките за участие . на e-mail: assobulg@abv.bg като изпратите списък с имената на делегатите.

Съборът ще се проведе в зала „ АУЛА ” на Икономическия университет – гр. Варна

Кирил Йорданов

/председател на АБС/


На 6 и 7 Октомври 2018 г. се проведе Четвърти Велик Събор на АБС

Скоро ще публикуваме решенията от Великия Събор и имената на новите членове и ръководство на АБС и СПБ.

Храмов комплекс в Арциз