ИМЕ ..................................................................................................Длъжност ..................................................................................Местожителство

Кирил Петров Йорданов.........................................................ПРЕДСЕДАТЕЛ...............................................................................България

Акад. проф. д-р Григор Велев.............................почетен председател...............................................................................България

1. Костадин Георгиев Костадинов...........................................................подпредседател............................................................................................България

2. акад. Богомила Гатева Маневска....................................подпредседател............................................................................................България

3. проф. Ара Гарабед Капрелян........................................................подпредседател.............................................................................................България

4. Панде Сотиров Ефтимов............................................................подпредседател............................................................................................Бивша югославска република Македония

5. Лучия Остерлунд.......................................подпредседател............................................................................................Финландия

6. Юрий Иванов Граматик.........................................................подпредседател............................................................................................Украйна

7. Феодора Костова.....................................................подпредседател.............................................................................................Украйна

СЕКРЕТАРИ :

1. Максим Добрев Страхилов..................................................Гл. секретар..............................................................................................България

2. инж. Зорка Иванова Георгиева............................................Първи секретар...............................................................................България

ЧЛЕНОВЕ :

1. проф. Пламен Христов Павлов .................................................... ..............................................................................България

2. Николай Миркович .................................................... ..............................................................................Румъния

3. акад. Искрен Андреев Коцев ........................................................... ...............................................................................България

4. Иван Николов ............ ................................................................................Западни покрайнини

5. Ира Денкова Велкова - Папагеоргиу ............................................................ ...............................................................................Кипър

6. Георги Николов Стаменов ............................................................... ................................................................................България

7. Фьодор Степанович Сабий ................................................ ................................................................................Молдова

8. Мурвета Исмаили ..................................................... .................................................................................Косово

9. Любчо Куртелов ..................... ................................................................................Бивша югославска република Македония

10. Раиса Белова Ахалкацишвили...............................................................................................Грузия

11. Радко Любенов Ханджиев..................................................................................................Унгария

12. Благовеста Иванова Йорданова........................................и за връзки с обществеността........................България

13. Младен Александров Младенов.............................................................................................САЩ

14. Ангел Христов Христов...........................................представител на Татарстан – Русия